Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

  • Facturering gebeurt rechtstreeks aan de patiënt na de behandeling. U kunt de factuur contant of per overschrijving voldoen. Ik hanteer een betalingstermijn van 30 dagen.
  • U dient zelf zorg te dragen voor het declareren van de factuur bij de zorgverzekeraar.
  • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van te voren worden verzet. Daarna wordt er een verzuim consult in rekening gebracht, tenzij er sprake is van overmacht.
  • De patiënt is verplicht alle door mij gemaakte kosten te vergoeden.  Als  u schriftelijk akkoord bent gegaan met het vervaardigen van podotherapeutische zolen en of andere therapeutische hulpmiddelen  wordt er direct gestart met het vervaardigen hiervan.  De gemaakte kosten zijn voor rekening van de patiënt.
  • U kunt geen rechten ontlenen aan de door mij verstrekte informatie over vergoedingen omdat ik nooit zeker kan zijn of deze informatie 100 % actueel is. Ik raad u dan ook aan om voor actuele informatie contact op te nemen met uw zorgverzekeraar
  • Mocht u een klacht hebben dan kunt u deze bespreken en zal er naar een oplossing worden gezocht. Indien nodig wordt er verwezen naar de klachtenprocedure.

Garantie

Aanpassingen van zolen en ortheses binnen drie maanden behoren tot  de service en zullen kosteloos worden aangepast. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen  recht op vrijstelling van betaling.